Pedesetih godina prošlog veka Temza je proglašena biološki mrtvom rekom. Ovih dana stiže najnoviji izvešaj u kome se konstatuje da u Temzi ima znatan broj divljih životinja, što je veoma ohrabrujuće.

Na obalama reke pojavile su se i pojedine ptice za koje se mislilo da su izumrle zbog gubitka staništa.

Ovako povoljna dešavanja su rezultat proširenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda o čemu se posebno vodi računa od šezdesetih godina prošlog veka. Ograničeno je i ispuštanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja.

Ukazuje se i na nove opasnosti koje donose klimatske promene. One utiču na plimu Temze, raste i temepratura vode pa će sve to uticati na biljni i životinjski svet.

Problem je i visoka koncentrancija mikroplastike kao i u većini mora i okeana na svetu, koja ima poražavajući uticaj na vodeni život.

Problem je i kanalizacioni sistem koji više nije funkcionalan zbog porasta stanovništva. To je velika pretnja kvalitetu vode.

Da bi se rešio ovaj problem u toku je projekat “super kanalizacije” koji bi trebao da bude gotov 2025. godine.