Istraživanja pokazuju da se na našoj zemljici dešavaju drastične klimatske promene. A da su i sami naučnici često iznenađeni rezultatima svojih istraživanja pokazuje i najnoviji primer.

 
Australijski naučnici su ustanovili da je temperatura ispod površine mora uz obalu Antarktika dvostruko viša nego što se pretpostavljalo.
 
"Kad smo videli rezultate, bio je to popriličan šok. Ovo je jedan od retkih slučajeva kad sam se nadao da nauka nije u pravu, da greši", rekao je glavni istraživač Paul Spence.
 
Većina studija do sada se koncentrisala na topljenje leda kao glavni uzrok podizanja nivoa mora. Sada se zna da promene koje doživljavaju antarktički vetrovi utiču na klimu južne Australije, oni bi mogli da imaju i veliki uticaj na povećavanje temperature okeana ispod ledenih površina uz obale istočnog i zapadnog Antarktika. 
 
Promene bi mogle da utiču na porast globalne visine mora mnogo više nego što se do sada mislilo.