Čuveni Stephen Hawking čak i posle smrti izaziva burne reakcije.

U nizu članaka i eseja koje je objavio Sunday Times kao najavu za knjigu koja bi trebalo da bude objavljena uskoro, Hawking je izneo viđenje naše sumorne budućnosti. Genetski inženjering mogao bi da stvori novu rasu super ljudi.

Ljudi koji nisu genetski poboljšani će izumreti ili biti gurnuti na margine. Zameniće ih rasa samodizajnirajućih bića koja će se stalno iznova sve više poboljšavati.

“Siguran sam kako će tokom ovog veka ljudi otkriti kako da menjaju inteligenciju i instinkte poput agresivnosti. Verovatno će biti donešeni zakoni koji će zabraniti genetski inženjering na ljudskim bićima. Ali neki neće moći da odole iskušenju poboljšanja ljudskih karakteristika poput pamćenja, otpornosti na bolesti i dužine života.”

I to će biti naš kraj.

“Jednom kad se takav superčovek pojavi nastaće značajni politički problemi sa ljudima koji nisu genetski poboljšani, koji neće moći da se takmiče sa njima. Za pretpostaviti je kako će izumreti ili biti gurnuti na margine”, prognozirao je Hawking.

Ooook, idemo da ponovo pogledamo film Gataka.