Naučnici su oživeli zombi virus sa Arktika star 48.500 godina. I šta bi moglo da pođe po zlu?

Dakle, visoke temperature postepeno otapaju permafrost, večito smrznuto tlo. Problem je što se u njemu nalaze i virusi stari desetinama hiljada godina.

“Puno se toga događa sa permafrostom što je zabrinjavajuće, a to stvarno pokazuje zašto je jako važno očuvati ga”, rekla je Kimberley Miner, klimatoškinja iz NASA instituta Jet Propulsion Laboratory.

Permafrost je prava vremenska kampsula u kojoj se nalaze ostaci prošlog vremena – od mumificiranih životinja pa do virusa.

E pa sada su naučnici oživeli jedan od virusa.

U pitanju je džinovski virus, veći od uobičajenih koji može da se vidi običnim mikroskopom.

Ovaj virus ipak može da napadne samo jednoćelijske amebe a ne i životinje i ljude.

Tako da je sve ok.

Ali baš i ne.

“Činjenica da su virusi koji inficiraju amebe još uvek zarazni nakon toliko vremena ukazuje na potencijalno veći problem. Virusi koji napadaju amebe su neka vrsta surogata za sve druge viruse koji bi se mogli nalaziti u permafrostu”, kažu naučnici i dodaju da su otkrili tragove mnogih drugih virusa. image: amc, walking dead