Naseljavanje Meseca i Marsa izgleda da sve više postaje stvarnost. A o toj novoj stvarnosti brine NASA program Artemis. On ima za cilj da ispita mogućnosti naseljavanja prvo Meseca a potom i Marsa. A onda je to počelo da izgleda izvodljivo kada su pronađeni dokazi o atomima vodonika na mesečevim polovima. Prošlog oktobra misija Sofija otkriva vodu na mesečevoj površini, što otvara nove mogućnosti i potrebu daljeg istraživanja. Na zemlji je nekada vladala luda groznica za zlatom, a sada je to voda na Mesecu.

Istraživanja za nalazištima vode susreću se sa velikim iskušenjima. Prvo je izuzetna hladnoća pa bi čak i rudarske platforme bile onemogućene da rade i niz drugih izazova. Da pomenemo i sitne čestice prašine koje se uvlače u skafendere, opremu, filtere, sprave. Opasna je i za ljude i za mašine.

Program Aretmis ima niz međunarodnih i komercijalnih partnera. Kada se govori o saradnji država uvek se postavlja pitanje pristupu i pravu na korišćenje resursa. Svako bi želeo što više sa što manje ulaganja. Ova pitanja rešavaju UN nacije ali sporazum još nisu ratifikovale sve države potpisnice.

Kada se govori o naseljavanju Marsa problemi su smrtonosna zračenja, čestice prašine, udari mikrometeorita, visoke i niske temperatue, udaljenost i dr.

Očito puno je tehničkih i bezbednosnih izazova sa kojima će se istraživačke misije susretati u budućnosti.

Posebno se mora voditi računa o fizičkom i mentalnom zdravlju posade u ovim misijama. Život u svemiru je nešto sasvim drugo od života na zemlji, vrlo dobro znaju astronauti ali se nikad ne zna kakvi se problemi mogu javiti i kako čovek može reagovati. Uostalom, izazovi su tu da se rešavaju.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime