Najstarije porodično stablo, otkriveno je u Engleskoj. U grobnici je pronađeno 27 članova porodice a kako su ustanovili istraživači ova petogeneracijska porodična loza potiče od jednog muškarca i četiri žene. I stari su skoro 6.000 godina, piše sciencealert.com.

U vreme kada su živeli postojali su poligamni brakovi.

Istraživanje je pokazalo da su se muškarci sahranjivali u blizini očeva i braće. Kasnije generacije sahranjene u grobnici bile su povezane sa najranijim genracijama preko svojih muških rođaka.

Bilo je zanimljivo i razrešiti strukturu članova grobnice prema tome gde su sahranjivani.

Tako je recimo ustanovljeno da su dve kćeri iz loze koje su umrle u detinjstvu bile sahranjene u porodičnoj grobnici ali ni jedna odrasla ćerka iz loze nije tu sahranjena. Pretpostavlja se da su bile sahranjene u porodičnim grobnicama svojih muških partnera.

Ova grobnica iz neolitskog perioda pokazuje da su ljudi tamo sahranjeni došli u Britaniju iz kontinentalne Evrope kao deo imigrantskog talasa neolitskih farmera.