Istraživački centar HRL Laboratories objavio je rezultate istraživanja na temu sna i učenja.

Njihovi naučnici su otkrili da mogu da utiču na prenošenje sećanja sa jednog u drugi deo mozga što je važno za dugoročno pamćenje.

Istraživači su pokušali da pojačaju proces “noćnom reaktivacijom” stimulišući mozgove ispitanika.

Otkriveno je da je zaista moguće ubrzati proces dugoročnog pamćenja.

Istraživanje, deo projekta koji finansira američko ministarstvo obrane, poslednje je u nizu nedavno objavljenih studija u kojima se zaključilo da aktivnost tokom sna može imati konkretan uticaj na našu mogućnost pamćenja.