WWF (Svetski fond za prirodu) upozorava da se Mediteran pretvara u tropsko more, zbog opšteg porasta temperatura.

U nedavno objavljenom istražavnju WWF navodi da se oko 1.000 egzotičnih vrsta adaptiralo na život u tim vodama. Problem je što one potiskuju endemske vrste karakteristične za Mediteran.

Te nalaze potvrdili su grčki naučnici koji tvrde da su riblje vrste iz Crvenog mora nastanile Egejsko i Jonsko more u poslednjih nekoliko godina, piše “Greek reporter”, prenosi Tanjug.

Kako se navodi, sa temperaturama koje u proseku rastu 20 procenata brže nego što je svetski prosek, dok raste i nivo mora i prema projekcijama, nivo Sredozemlja će porasti za jedan metar do 2100. godine i on će postati najslanije more na svetu i ono koje se najbrže zagreva.

“Neophodna je hitna akcija. Sada, više nego ikada, neophodno je da se fokusiramo na zaštitu morskih oblasti”, navodi se u saopštenju WWF.

U studiji je primećeno i da se zbog porasta temperatura menja i rastinje na dnu mora, pa je tako smanjeno prisustvo endemskih trava.

Dodaje se i da bi nestanak ovih biljnih i životinjskih vrsta mogao da ima veliki uticaj na čitav morski ekosistem.

“Sredozemno more danas nije više što je bilo. Njegova tropikalizacija je uznapredovala. Klimatska promena nije samo problem budućnosti, već realnost koje su svesni naučnici, ribari, ronioci, primorske zajednice i turisti”, rekla je Ðulija Prato iz italijanskog WWF.