Ljudi zapravo ne koriste AI pa čak ni ChatGPT. To su otkrili istraživači sa Oksforda. I pored sve medijske pažnje, čini se da većinu ljudi takve stvari ne zanimaju previše, bar ne za svakodnevno korišćenje.

Studija Rojters instituta i Oksfordskog univerziteta na uzorku od preko 12.000 ljudi u šest zemalja, otkriva da je sva pompa o veštačkoj inteligenciji za sada uticala mali uticaj na upotrebu u stvarnom svetu.

Veliki procenat je rekao da su ove alate koristili samo „jednom ili dvaput“. Samo mala manjina (7% u SAD, 2% u UK) izjavila je da svakodnevno koristi najpoznatiju AI alatku – ChatGPT.

Značajan procenat ispitanika u svim zemljama (uključujući 47% u SAD i 42% u UK) nije ni čuo za ChatGPT.

Još manje ljudi zna za druge AI alate.

Ipak, većina ispitanika je uverena da će ti alati na kraju imati veliki uticaj na naš svakodnevni život.