Kuba menja ustav. Tako je u parlamentu usvojen nacrt novog ustava kojim je zadržan jednostranački sistem. Ali je uvaženo društveno i ekonomsko otvaranje zemlje nakon pada Sovjetskog Saveza.

Komunistička stranka zadržaće poziciju vodeće snage u zemlji, a država dominantnu ulogu u privredi.

Novi ustav ipak odobrava privatno vlasništvo nad kompanijama a priznaje se i važnost inostranih ulaganja i otvaraju vrata istospolnim brakovima.

Ako imate pare idite na Kubu. Ovo je verovanto poslednji trenutak da je vidite u starom izdanju…