Koliki je Mlečni put. Sada tačno znamo. Prema stručnim časopisima astrofizičari su uspeli pomoću svemirskog teleskopa da odrede veličinu naše galaksije. To su uradili merenjem prečnika halo tamne materije, sferne oblasti preko koje se prostire gravitaciono polje Mlečnog puta. U ovom poduhvatu učestvovali su astrofizičari iz SAD, Nemačke, Kanade, Velike Britanije.

Ističe se da uspešno posmatraju druge galaksije ali ne mogu da fotografišu Mlečni put jer se nalaze unutar njega.Napominje se i da su granice galaksije mnogo dalje i šire od vidljive oblasti galaktičkog prečnika.

Astronomi pomoću teleskopa već sedam godina posmatraju galaksiju beležeći sve pokretne objekte, njihove brzine i međusobnu razdaljinu. Cilj ovog projekta je da se napravi tačna 3 D mapa Mlečnog puta. Naravno da bi se to uradilo potrebno je znati njene dimenzije.

Ovo je prvo merenje spoljnih dimenzija naša Galaksije. Posla ima još puno ali prema rečima istraživača, podaci se mogu koristiti kao granični parametri za brojne studije i teorijske konstrukcije.

Očekuju da će podaci koje dobiju u budućnoti biti precizniji u merenju granica Mlečnog puta i obližnjih galaksija.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime