Koja je tajna uspeha? Imamo loše vesti ako planirate da se obogatite a potičete iz ne baš bogatih porodica.

Šta ukazuje na to koja deca će ostvariti dobar uspeh tokom školovanja? Možda genetika? Ili dobri nastavnici.

Zapravo ne.

Koja je tajna uspeha?

Najveća korelacija je otkrivena između dobrih ocena i socioekonomskog statusa roditelja.

Odnosno, ako su vam roditelji bogati i uz to visoko obrazovani velika je verovatnoća da ćete imati dobre ocene u školi i završiti dobar fakultet koji će omogućiti uspešnu karijeru i visoku zaradu.

Otkriveno je da geni imaju veze sa akademskim uspehom, ali ni približno kao status roditelja, odnosno porodični novac i obrazovanje, piše Developmental Science.

Tako je recimo 47 posto dece koja su imala gene koji ukazuju na inteligenciju i sklonost ka obrazovanju imalo dobre rezultate tokom školovanja. Sa druge strane, čak 62 posto dece bez genetskih predispozicija ali sa bogatim roditeljima je ostvarilo vrhunske rezultate tokom školovanja.

Deca koja su imala i dobre gene i bogate roditelje su u 77 posto slučajeva završavali na dobrim fakultetima.

Oni i bez genetske sklonosti i iz porodica lošijeg socioekonomskog statusa su imali procenat uspeha od samo 21 posto.

“Naše istraživanje je istaklo pozadinu privilegovane dece. Odnosno otkrili smo da deca nemaju podjednake mogućnosti u obrazovanju zbog svoje različite genetike i porodičnog porekla”, rekla je Sophie von Stumm koja je vodila istraživanje.

Zašto će vam život izgledati lošije nego što mislite?