Klimatske promene utiču na smanjenje mozga kod ljudi, pokazuje najnovije istraživanje.

Sada je korišćeno 298 fosila koji su datirani na poslednjih 50.000. Fosili su odvojeni u grupe od 100, 5000, 10000 i 15000 godina.

Korišćeni su različiti izvori i merenja veličine lobanje.

Poznato je da ljudski mozak nastavlja da se razvija.

Istraživanje je pokazalo da je u periodu zagrevanja, za samo 5-17 hiljada godina doveo do više od 10% smanjenja veličine mozga kod savremenih ljudi.

Ako globalne temperature nastave da se zagrevaju to bi dovelo do povećanog evolucionog pritiska na ljudski mozak.

Smanjenje veličine mozga počelo je dakle pre 15000 godina i nastavlja se.

Vlažnost i nivo padavina takođe ima uticaja na veličinu mozga, tako da su periodi sa malo ili nimalo kiše bili povezani sa većom veličinom mozga.

U najnovijem radu, koji prenosi psypost.org se zaključuje da bi čak i najmanje smanjenje veličine mozga moglo materijalno uticati na našu fiziologiju na način koji još uvek nije u potpunosti shvaćen i objašnjiv.