Prema najnovijim istraživanjima ljudi koji žive u urbanim sredinama su otvoreniji za nova iskustva ali i manje savesni.

Oni koji žive u poljoprivrednim sredinama malo su konzervativniji od “gradskih” ljudi.

Oni ljudi koji žive na priobalnim područjima malo su više neurotični i otvoreni, nisu preterano ljubazni i manje su savesni, piše psypost.org.

Autori istraživanja su konstatovali da postoji prostorna varijacija ličnosti. Naime postoje razlike među onima koji šime u gradskim sredinama, na obalama mora i reka, na farmama, u prirodi.

U istraživanju je učestovalo preko četiri miliona ljudi a istraživanje je trajalo od 2002. do 2015. godine. Istraživanje je beležilo otvorenost za iskustvo uključujući maštu, raznovrsna interesovanja. Beležena je i kontrola osećanja, ponašanja. U istraživanju je beležena i razdražljivost, komunikativnost, pričljivost, neraspoloženje, tuga, emocionalna nestabilnost, briga, ljubomora.

Rezultati su pokazali da su veštačke površine i obrađeno zemljište imali najjače asocijacije na ličnost. Osobe koje tu žive su otvorene za raznovrsta iskustva. Takvi su i oni koji žive blizu okeana i mora i tamo gde su više temperature. Oni koji žive ui močvarama mnogo manje su okrenuti širenju i prihvatanju novih iskustava ali su veoma ljubazni. Oni koji žive na veštačkim površinama su manje savesni.

Rezultati sugerišu da su kategorije pejzaža koje zahtevaju više ljudskih intervencija, kao što su kultivisana zemlja i veštačka površina, značajno povezane sa ljudskom ličnošću. Crte ličnosti nisu značajno povezane sa pejzažima koji trpe manje ljudskih uplitanja, kao što su šume, goleti, glečeri.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime