Manipulacija se događa kad jedna osoba pokušava da upravlja drugom osobom kako bi postigla sopstveni cilj. Manipulatorima je želja da zastraše svoje “žrtve” i da učine da se osećaju slabim i nesigurnim.

Ovako ćete se odupreti manipulatorima i spasiti sebe.

Ljudska prava su važna

Želite li da se odbranite od manipulatora prvo i osnovno je da znate da prepoznate kada su vaša ljudska prava ugrožena. Sve dok ne štetite drugima, imate pravo da se zauzmete za sebe i branite svoja prava. Manipulatori svojim postupcima žele da vas liše tih prava kako bi mogli da imaju kontrolu nad vama i iskoriščavaju vas.

Manipulatori idu u ekstreme pa su prema jednoj osobi vrlo ljubazni, a prema drugoj vrlo bezobrazni. Ili su u jednom trenutku potpuno bespomoćni, a već idući trenutak vrlo agresivni.

Ovo su neka od osnovnih ljudskih prava koja niko nema pravo da vam oduzme

1. Imate pravo da se drugi prema vama odnose s poštovanjem.

2. Imate pravo da izrazite svoja osećanja, mišljenja i želje.

3. Imate pravo da odredite sopstvene prioritete.

4. Imate pravo da kažete bez osećaja krivice.

5. Imate pravo da dobijete ono što ste platili.

6. Imate pravo na sopstveno mišljenje koje se razlikuje od mišljenja drugih.

7. Imate pravo da brinete za sebe i da se branite od fizičkih, psihičkih i emocionalnih pretnji.

8. Imate pravo da izgradite sopstveni srećan i zdrav život.

Držite se podalje od manipulatora

Jedan od načina na koji možete da prepoznate manipulatora jeste da vidite pokazuje li ta osoba drugačija lica, odnosno ponaša li se drugačije u društvu određenih ljudi i u određenim situacijama. Svi mi pokazujemo određeni stepen takve društvene diferencijacije, ali manipulatori idu u ekstreme pa su prema jednoj osobi vrlo ljubazni, a prema drugoj vrlo bezobrazni. Ili su u jednom trenutku potpuno bespomoćni, a već sledeći trenutak vrlo agresivni.

Kada primetite da se neko ponaša tako, držite distancu i izbegavajte bilo kakav kontakt s tom osobom osim ako morate. Razlozi nečije hronične potrebe za psihološkom manipulacijom su kompleksni i duboko ukorenjeni i nije vaš posao da tu osobu menjate ili spašavate.

Problem nije u vama

Manipulator traži i iskoriščava vaše slabosti zbog čega se možete osećati nesposobnim, pa i kriviti sami sebe jer niste udovoljili manipulatoru. U takvim situacijama važno je zapamtiti da nije problem u vama – stvar je u tome da neko manipuliše vama i želi da se osećate loše jer mu je tako lakše da upravlja vama.

Postavite sebi sledeća pitanja:

1. Odnosi li se ta osoba prema meni sa poštovanjem?

2. Jesu li očekivanja i zahtevi te osobe razumni?

3. Je li davanje u ovom odnosu jednostrano ili obostrano?

4. Osećam li se dobro u društvu te osobe?

Odgovori na ova pitanja daće vam važan uvid u to je li problem u vama ili u drugoj osobi. Manipulatori su i ljudi koji se hrane tuđom nesrećom i osećaju se dobro kada su drugi oko njih nesrećni.

Ovo su znaci koji otkrivaju “toksične” ljude

Manipulatori će često od vas imati nerazumna očekivanja i prohteve i tada pribegnite triku u kome ćete fokus staviti na njih i postaviti im pitanja koju mogu da razotkriju njihov plan:

1. Čini li se tebi to razumnim?

2. Misliš li da je to što tražiš od mene pošteno?

3. Mogu li izraziti svoje mišljenje u vezi toga?

4. Jesi li me to zamolio da uradim ili mi naredio?

5. Kakve ću ja koristi imati od toga?

6. Zar zaista očekuješ od mene da ću (pomenite nerazuman zahtev)?

Kada postavite ovakva pitanja kao da postavite ogledalo ispred manipulatora tako da on može da vidi pravu prirodu svojih prohteva i smicalica. Ako manipulator ima imalo samosvesti, odustaće od svog zahteva i povući če se. S druge strane, patološki manipulatori (poput narcisoidnih ličnosti) neće uopšte doživeti vaša pitanja i insistiraće da bude po njihovom.

Manipulatori su skloni i lažima.

Manipulatori za svoje žrtve najčešće biraju osobe koje doživljavaju slabijim. Dok god delujete pasivno i popustljivo, bićete meta.

Manipulator će često zahtevati da odmah udovoljite njegovim zahtevima kako bi vam stvorio maksimalan pritisak i tako vas lakše kontrolisao u situaciji u kojoj traži od vas da nešto uradite vrlo brzo. Umesto da odmah odgovorite na zahtev manipulatora, pokušajte da se udaljite od njegovog uticaja i iskoristite vreme u soptvenu korist. Jednostavno recite da ćete razmislite o predlogu.

Naučite da kažete “ne” diplomatski, ali čvrsto. Čvrsto izgovoreno “ne” omogućava vam da branite svoja mišljenja i da u isto vreme održite razrešivu situaciju.

Manipulatori žele da zastraše svoje žrtve, ali mnogi od njih su zapravo kukavice iznutra. Kada njegova meta pokaže karakter i zauzme se za sebe, manipulator se često povuče.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime