Da li jezik koji koristimo može da utiče na to kakav će nam biti život? Na to da li ćemo biti zdravi i bogati?

Prema novom istraživanju koje je proveo Keith Chen sa Yale Business School izgleda da može! I to u velikoj meri!

On kaže da sama struktura jezika utiče na naše odluke i pa čak i budućnost. Tako je otkriveno da recimo neki jezici odlično razlikuju sadašnjost od budućnosti, a neki drugi dosta slabo. A kao posledica toga, ljudi koji govore jezicima koji slabo razlikuju sadašnjost od budućnosti biće bolje pripremljeni za budućnost.

Ti ljudi na sličan način konceptualiziraju sadašnjost i budućnost, a posledica je da u proseku imaju veće bogatstvo i bolje brinu o svom zdravlju.

Pa gde je tu srpski sigurno se pitate?

U nekim jezicima kao što su engleski, korejski, ruski i srpski budućnost se eksplicitno izražava svaki put.

Dakle, kada govorite o budućnosti, uvek koristite markere poput ĆU. U drugim jezicima poput nemačkog ove oznake nisu obavezne. Na srpskom jeziku stalno se podsećamo na to da su budući događaji još daleko od nas, što u velikoj meri može da utiče na naše odluke koje donosimo sada.

Direktna posledica je da ćete imati čak 30 posto manju šansu da štedite nego ljudi koji koriste drugačije jezike. Takođe ćete manje voditi računa o zdravlju ili razmišljati o starosti.

Zanimljivo zar ne?