Oporavak ekonomije tokom i posle pandemije novog corona virusa covid 19 jedna je od ključnih stvari o kome razmišljaju vlade svih zemalja.

Pandemija je izazvala ekonomsku pustoš i suočila države sa izazovom najvećim u novijoj istoriji, konstatuje u tekstu forbes.

Na sajtu se dodaje da “dok se ne nađe vakcina ili lek, vlade će morati da uravnoteže zdravstvene rizike sa ekonomskim razvojem.”

I laicima je jasno da to neće biti lako i jednostavno. Borba za oporavak će se voditi na više frontova.

Oporavak ekonomije

Da bi ekonomija počela značajnije da se oporavlja potrebno je da se smanjuje broj zaraženih. A kako sada stvari stoje, kada ljudi počnu da putuju, da se druže, da se okupljaju u grupe i virus se širi.

Zato je nova uloga vlada pomno praćenje zdravstvenog stanja u državi i pažljivo formulisanje ekonomskih aktivnosti.

Na vladama je da obezbede veliku količinu testiranja ali i dovoljne kapacitete bolnica i zaliha u slučaju ponovnog širenja virusa, što se već dešava u nekim državama.

U tekstu se ističe da se ekonomije neće tako lako i brzo vratiti u stanje pre pandemije. Mnoga preduzeća bankrotiraju. Otpuštenim radnicima treba javna pomoć a drugim ovladavanje novim veštinama da bi pronašli nove poslove.

Do sada su mnoge vlade već pružile raznovrsnu neposrednu podršku preduzećima ali će to morati da se nastavi.

Od vlada se očekuje i smanjenje nezaposlenosti otvaranjem novih radnih mesta, podsticanje ekonomije strateškim trošenjem. I od pojedinaca se očekuju nova ulaganja kako bi se pokrenula proizvodnja.

Otvaranje firmi prate i nova pravila, zdravstvena i bezbednosna kako bi se radnici zaštitili od širenja zaraze.

U svemu onome što rade vlade i na zdravstvenom i na ekonomskom planu poverenje je ključno, ističe forbes.

“Od vlada se očekuje da pruže pouzdane smernice na putu ka oporavku.” Građani moraju da imaju poverenje u ono što vlade rade kako bi se očuvalo zdravlje i podstakla ekonomija.

Ako se zapitamo šta se po tom pitanju dešava kod nas, možemo kratko konstatovai, da mi zapravo ne znamo šta se dešava na planu ekonomije kod nas i kakve su smernice za budućnost. Onda o poverenju ne možemo ni da govorimo. Što sve daje poprilično mračnu prognozu.