Možda ima života na Saturnovom mesecu Enceladusu. To je novi zaključak zasnovan na osnovu podataka koje je poslao Cassini, letelica koju je napravila NASA i koja je prošla pored Saturna.

Velike količine metana, organskog gasa, mogle bi da ukažu na život. Takođe, koncentracija ugljen monoksida i vodonika su tragovi koji ukazuju na život.

Naučnici smatraju da tako visoke koncetrancije ovih gasova ne mogu da nastanu geohemijskim procesima.

Biolog Régis Ferrière sa University of Arizona objašnjava da bi u teoriji mikrobi mogli da budu zaslužni za ovu pojavu.

Pretpostavka je kako se ispod soja leda nalaze topli okeani u kojima bi moglo da bude života.

Ipak, proćiće decenije do eventualnog slanja misije koja bi mogla da dođe do vode i eventualngo života na Enceladusu. image: Nasa/Jpl/Space Science Institute