Ljudi koji vole i koji više pričaju postaju vođa grupe u onoj grupi gde nema vođe. I nije važna ni inteligencija, ni osobine ličnosti, ni znanje, prosto je to tako i zove se “Hipoteza blebetanja”.

O tome je rađeno istraživanje a rezultate prenosi psypost.org.

Konstatuje se da ljudi mnogo toga rade u grupama kao i da je socijalno povezivanje jako važno ali često i neefikasno. Zato je prethodna konstatacija o izboru vođe veoma važna, rekao je vodeći autor studije Neil G. Maclaren.

Istraživanje je pokazalo da ljudi koji su puno govorili postaju lideri u grupi. Dakle, nisu važni sadržaj, znanje, argumenti već samo količina govora – brbljanje ili blebetanje.

U istraživanju su učestvovale 33 grupe od 4 do 10 studenata koji su zajedno radili tokom računarske simulacije vojne ili poslovne tematike. Učesnici su dobili deset minuta da planiraju kako da ispune zadatak i 60 minuta da pokušaju svoj zadatak kao grupa. Učesnici su trebali da nominuju jednu od pet osoba za vođu.

Ustanovljeno je da će studenti koji su više govorili verovatnije biti nominovani za vođu.

Konstatovano je da muškarci dobijaju prednost kada se bira vođa u grupi.

Sada se mogu na osnovu ovih rezultata bolje organizovati razne grupe, njihova organizacija i hijerarhija.