Na osnovu snimaka sa satelita Sentinel-2, na portalu Philippgaertner objavljena je analiza najzelenijih evopskih gradova.

Autori navode kako je očigledan trend migracija ljudi sa sela u gradove. To ipak ima svoju cenu, pa je u gradovima veće zagađenje, buka i manje je zelenila koje ima dokazano blagotvorno dejstvo na ljude.

Zato gradovi pokušavaju da nadomeste ovaj nedostatak javnim parkovima i baštama.

Evo kakva je situacija.

Najzelenija prestonica Evrope je – Sarajevo. Glavni grad Bosne i Hercegovine je među najmanjima u Evropi a okružen je očuvanom prirodom i Dinarskim planinama, dok kroz grad protiče Miljacka što je sve doprinelo visokoj poziciji.

Od metropola, odnosno gradova sa više od 2 miliona stanovnika Kijev u Ukrajini je najzeleniji pa slede Berlin i Rim.

Beograd je dosta dobar, pa se nalazi na boljoj polovini, odnosno samo malo ispod Sarajeva.

Najmanje zelenila inače ima Atina. image: philippgaertner.github.io