Francusko Ministarstvo za zaštitu okoline najavilo je da kreće u borbu protiv milijardi odbačenih opušaka koji zagađuju francuske ulice, parkove i prirodu.

Ministarstvo je postavilo cilj da se u roku od šest godina za 40 posto smanji količina opušaka koje pušači bacaju. Procenjuje se da je takvih opušaka oko 23.5 milijardi.

Ideja je da proizvođači cigareta preuzmu odgovornost, jer Zakon o recikliranju i protiv otpada koji je izglasan prošle godine, od njih zahteva da brinu o svojim proizvodima i nakon što su potrošeni.

Zato će duvanska industrija morati da uloži 80 miliona koje će poslužiti za uklanjanje opušaka i podizanje svijesti o tome.

U planu je distribucija džepnih pepeljara, postavljanje više korpi za cigarete i postavljanje novog sistema sakupljanja i recikliranja opušaka.