Ove nedelje se navršava tačno 35 godina od kada je Švedska postala prva zemlja na svetu koja je zabranila fizičko kažnjavanje djece. Iako su gotovo sve zemlje na svetu ratifikovale UN-ovu Konvenciju o pravima deteta koja štiti decu od fizičkog nasilja, neke zemlje još nisu usvojile zakone protiv fizičkog zlostavljanja.

A podaci nisu bezazleni. Zastrašujuća je činjenica da 90% dece živi u zemljama u kojima je fizičko nasilje nad decom još uvek zakonski dozvoljeno. Danas je u samo 43 zemlje udaranje dece protivzakonito.

Problem je u tome što su vekovima kulturne norme, verska uverenja i pitanje privatnosti prihvatali fizičko kažnjavanje kao jedan od najefikasnijih oblika uvođenja discipline. Ipak, sve više se govori o osnovnom ljudskom pravu – odrastanju bez nasilja. Nesumnjivo je dokazano da čak i blaži oblici agresije mogu dugoročno znatno uticati na razvoj deteta kao pojedinca.

Istraživanja su pokazala kako bi u vaspitanju trebalo koristiti pozitivne tehnike u uvođenju discipline koje se zasnivaju na poštovanju i odgovornosti.

A koliko je ovakva praksa efikasna govori da je sedamdesetih u Švedskoj oko 50% roditelja koristilo nasilje u vaspitanju. Danas je to oko 2 posto i stalno opada.

Emma Kristensson, eksperktinja za dečija prava kaže da je disciplina važna, ali da se ona ne može uvoditi nasilnim putem.

Inače, u Srbiji zakonom nije eksplicitno zabranjeno fizičko kažnjavanje dece, ali je najavljenja njegova skora promena. photo: deana