Fabrika za preradu ugljen dioksida, najveća na svetu počla je sa radom. U njoj se usisava ugljen dioksid iz vazduha i pretvara u stenu. Godišnje se tako izvlači 4.000 tona ugljen dioksida.

Fabriku su izgradile Climeworks iz Švajcarske i Carbfix sa Islanda.

Za sakukpljanje ugljen dioksida služe ventilatori za usisavanje vazduha u kolektor koji ima filter materijal.

Zatim se CO2 u procesu obrade meša sa vodom a onda se ubrizgava u stenu na dubini od 1000 metara gde se i sam okameni.

Metod je efikasan i pomaže u zaštiti od klimatskih promena.

Problem sa ovom tehnologijom je što je veoma skupa i nedostupna mnogim zemljama.