Hebrejski Univerzitet u Jerusalimu objavio juče otkriće nove pećine u kojoj su se nalazili rukopisi sa Mrtvog mora. Što arheolozi smatraju jednim od “najvažnijih otkrića” od kada su pronađeni ovi rukopisi pre oko 60 godina.

Tekstovi koji datiraju od trećeg veka pre Hrista do prvog vega posle, predstavljaju oko hiljadu pergamenata uglavnom na hebrejskom, ali i na aramejskom i grčkom među kojima su brojne knjige Starog zaveta. To su i najstariji poznati rukopisi iz hebrejske Biblije.

Do sada su arheolozi utvrdili da su rukopisi koje je pronašao beduinski pastir severozapadno od Mrtvog mora između 1947. i 1956., blizu arheološkog nalazišta Qumran, skriveni u 11 pećina.

“Otkriće 12. pećine moglo bi potpuno da izmeni naša saznanja o rukopisima sa Mrtvog mora”, kazao je Oren Gutfeld, arheolog na Institutu za arheologiju Hebrejskog Univerziteta.

U poslednjoj pećini nisu pronađeni novi rukopisi ali jesu brojni dokazi o njihovu nekadašnjem prisustvu, posebno komadi keramičkih posuda u koje su bili položeni, kao i kožne trake kojima su smotani.

Pećine sa rukopisima su opljačkane pedesetih godina prošlog veka, ali rukopisi su nekim čudom ostali netaknuti.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime