Obilne kiše povećavaju rastući ekološki problem na Balkanu u zemljama koje se nadaju da će se jednog dana pridružiti EU.

Posle nevremena iz Sredozemnog mora koje je zahvatilo Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu krajem prošle i početkom ove godine ekološki problemi su bili i te kako uo;ljivi. Reke su nabujale a kišnica odvlači otpad sa divljih i prepunih deponija kraj obala, piše yahoo.com.

Duž reke Drine u BiH izgrađena je plutajućia barijera kako bi se sprečilo da otpad plovi dalje rekom i usporava hidroelektrane. A kamioni i bageri su smešteni duž reke Drine i širom regiona tokom jakih kiša kako bi se uklonilo smeće koje se sakuplja na hidroelektranama.

Debeli sloj smeća nagomilao se na Potpećkom jezeru u Srbiji sa plastikom, zarđalim metalnim ostacima, stablima drveća.

Čak i kada ne pada kiša sa puteva se kraj reka mogu videti gomile smeća i plastične kese koje vise sa grana drveća. Spaljivanje ovog smeća doprinosi opasnom nivou zagađenja vazduha sa kojim se suočavaju mnogi gradovi na Balkanu, ističu ekolozi ovih zemalja.

U tekstu se konstatuje da se mnoge balkanske države oporavljaju od ratova i kriza koji su destabilizovali region devedesetih. Države pokušavaju da sustignu ostatak Erope a pitanja životnog standarda i ekologije ne smatraju prioritetom.

Ekolozi u regionu upozoravaju da deponije propuštaju toksične materijale u reke zbog lošeg upravljanja što ugrožava ekositeme, divlje životinje i zdravlje ljudi.

Efikasno upravljanje otpadom u balkanskim zemljama samo je jedna od prepreka sa kojom se zemlje suočavaju u natojanju da se pridruže EU.

To je problem koji će morati da se reši i to u što bližoj budućnosti ukoliko zemlje žele da se pridruže EU.