Danas se otvaraju tržni centri u Srbiji, koji mogu da rade od 6 do 22, navodi se u Naredbi ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

Ipak, još uvek nije sve kao nekada. I ugostiteljski objekti u sklopu tržnih centara ostaju zatvoreni, ali je njima omogućena šalterska prodaja hrane i pića.

U naredbi se, pored ostalog, kaže da je upravljač objekta dužan da obezbedi da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj osoba i da između njih postoji razmak od najmanje dva metra.

Najavljene su i stroge kontrole, pa apsolutni svi moraju da nose maske i pridržavaju se mera.

Na ulazu u tržne centre mora vidno da bhde istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj osoba koje mogu biti u njemu.

Zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada.