Naučnici se ponovo bave pitanjem života na zemlji. Odnosno, da li je moguće da je pre nas ovde bila neka druga civilazacija.

Evo u čemu je stvar.

Pre 56 miliona godina temperatura na Zemlji je iznenada toliko porasla da je došlo do otapanja polova. Profesor Adam Frenk sa Univerziteta u Ročesteru misli da bi to moglo da bude posledica delovanja neke napredne civilizacije koja je nastanjivala Zemlju pre čoveka.

“Čovek se razvio u kvartaru, eri koja obuhvata poslednjih 2,6 miliona godina. Svaka civilizacija koja je postojala pre toga ne može biti ljudska.”

On je pošao je od pretpostavke da je moguće da je pre 60-ak miliona godina postojala civilizacija čije je industrijsko doba trajalo oko 100.000 godina. Zaključio je da bi tragove tražili u slojevima tla gde bi se, na primer, taložio azot iz veštačkog đubriva, plastika, tragovi sagorevanja u atmosferi i slično.

Sprovodeći uporedna istraživanja, naučnici su zaključili da nema sličnih dokaza koji bi upućivali da je Zemlju pre ljudi nastanjivala neka druga civilizacija, ali prema tvrdnjama profesora Frenka dobili smo zanimljive informacije o tome kako bilo koja civilizacija ima uticaj na planetu.

Ipak, njegovo istraživanje je otvorilo mogućnost da su na drugim planetama postojale civilizacije koje su u međuvremenu nestale.

“Ako civilizacija koristi fosilna goriva, klima se menja, a to može da dovede do opadanja nivoa kiseonika u okeanu. Tako nizak nivo kiseonika dalje uzrokuje uslove za razvoj novih fosilnih goriva. Na ovaj način propast jedne civilizacije može postaviti temelje za razvoj druge”, zaključio je on.