Da li pomažete ljudima? Da li ćete ostaviti par dinara klincima koji peru prozore ili samo prose na ulici?

Ako to ne radite to možda nije baš dobro za vas!

Novo istraživanje sprovedeno na University of North Carolina ukazuje da nedostatak saosećanja može da se odrazi na vaše mentalno zdravlje pa i osećaj za moralno postupanje a to povlači i druge posledice.

Što manje saosećate sa problemima drugih, to ćete zapravo biti manje moralni u vašem ponašanju! "Saosećanje je moćna emocija. Ona se zove i moralni barometar", kaže istraživač Daryl Cameron.

Otkriveno je i da pomaganje drugima i osećanje moralnosti pomaže da se i vi osećate bolje i srećnije.

Istvoremeno, osećanja nostalgije će učiniti da pomažete onima kojima je pomoć potrebna. "Nostalgija pokreće empatiju i davanje. Ohrabrujuće je da naš unutrašnji mehanizam može da doprinese da želite da pomognete ljudima", kažu naučnici.