Da li će veštačka inteligncija uništiti civilizaciju? Moguće je! To smatra jedan od vodećih naučnika iz ove oblasti.

Britansko-kanadski kognitivni psiholog i kompjuterski naučnik Džefri Hinton, poznat kao „kum veštačke inteligencije“, smatra da bi trebalo odamh da prestanemo da razvijamo veštačku inteligenciju.

Hinton misli da postoji oko 10% šanse da bi potpuna veštačka inteligencija bila stvar koja će uništiti čovečanstvo, kao što su mnogi pisci istorijski predviđali.

Sa ovim se slaže i Elon Musk. „Mislim da postoji šansa da će to uništiti civilzaciju. Verovatno se slažem sa Hintonom da je to oko 10% ili 20% ili tako nešto.”

Ipak, on smatra i da “verovatni pozitivan scenario nadmašuje negativni scenario”.

Dakle, sve će biti ok… uz mali rizik.