Ako dođe do rata da li biste branili svoju zemlju?

Ovo pitanje postavljeno je u istraživanju koje je sprovela agencija za istraživanje javnog mnenja Gallup u 64 zemlje širom sveta.

U globalnom proseku, 61% ispitanika odgovorilo je da bi bilo spremno da se bori za svoju zemlju, dok je 27% odgovorilo da ne bi bilo spremno da se bori.

Očekivano, mnogo veći procenta muškaraca nego žena globalno je odgovorio da je voljan da se bori (67%), ali zanimljivo je da je i većina žena odgovorila potvrdno (52%).

Najveći procenat onih koji su spremni da se bore za svoju zemlju je na Bliskom istoku i u severnoj Africi – njih čak 83% – dok je najniži procenat u zapadnoj Evropi – njih 25%.

Japanci su najmanje skloni da se bore za svoju zemlju među svim ispitanicima – njih samo 11%.

Nakon Japana slede Holandija (15%). Treći su Nemci, a sledi Belgija (19%), a zatim Italija (20%) i Austrija (21%).

Najspremniji da se bore za svoju zemlju su Marokanci i Fidžijci – njih po 94%. Slede Pakistanci (89%), Vijetnamci (89%), Bangladežani (86%), Azerbejdžanci (85%) i stanovnici Papue Nove Gvineje (84%).

Među evropskim zemljama prednjači Finska – sa 74% ljudi raspoloženi za ratovanje u slučaju sukoba.

Posle Finske sledi Turska (73%) a nakon nje Ukrajina (61%).

U Srbiji bi se 46 posto borilo, u Bosni 55 a Makedoniji 38 posto.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime