Zbog povećane tražnje za čokoladom stradaju šume u Africi. Nemilice su posečene kako bi se oformile plantaže kakaoa.

Sečom šuma uništena su bogata staništa brojnih divljih životinja.

Zbog preteranog iskorišćavanja zemljišta ono je postalo neplodno. Tako su nekada bogata područja opustela kako bi se proizvelo dovoljno čokolade za sladokusce.

Zemlje koje su najviše pogođene Obala Slonovače i Gana sada stidljivo i uz puno problema preduzimaju mere kako bi se zaustavilo krčenje šuma ali i obnovilo ono što je posečeno. Naravno to nije ni malo lako, pogotovo što su to nerazvijene zemlje pa je stoga međunarodna pomoć neophodna. Pomoć su obećali i proizvođači čokolade.

Sve ovo bi trebalo da podstakne održivu proizvodnju ali i da suzbije proizvodnju kakao na zaštićenim područjima, koja je naravno ilegalna. Zbog siromaštva teško je sprečiti ljude da na ovaj način zarađuju novac. Problem je što se i deca iskorišćavaju da rade za male pare, jer na taj način obezbeđuju svojim siromašnim porodicama bednu egzistenciju. Istina je da oni nikada nisu okusili čokolada. Profit je u rukama kompanija.

Svetska fondacija za kakao pokrenula je inicijativu u koju su uključene brojne kompanije kako bi sarađivali sa poljoprivrednicima učeći ih šta znači održiva proizvodnja, Ona bi trebala i da zaštiti šume i da obezbedi dovoljne količine kakao za proizvodnju čokolade. Takođe, uz ovu međunarodnu saradnju u zemljama najvećim proizvođačima kakao sade se šume koje su nekada posečene. Ali sve to ide veoma sporo a korumpiranost učesnika u aktivnostima obnova šuma i sprečavanje njihove seče sprečava ove akcije koje su dobro osmišljene na papiru.

Zanimljivo je i to da su neka od područja, prema vladinim sporazumima, predate u ruke kompanijama koje proizivode čokoladu da se brinu o zemljištu i štite ga. Međutim, čini se da to ne daje pozitivne rezultate.