Svetski poznata dizajnerska grupa Paranoid osnovala je novu Coca-cola aluminijumsku bocu, koja svetli u mraku. Proizvedena je u 14000 komada. Kod nas ce biti dostupna po najekskluzivnijim klubovima. Grupa Faithless je muzička podrška ovom projektu.