Pojavili su se novi dokazi po kojima je ceo naš Univerzum možda kompjuterska simulacija.

Nova teorija zasnovana je na drugom zakonu infodinamike i ukazuje da je sve ovo što doživljavamo samo sofisticirani model nekog prilično moćnog računara.

Vopsonov i Lepadatuov drugi zakon infodinamike zasnovan je na drugom zakonu termodinamike koji kaže da će bilo koji prirodni proces u svemiru rezultovati gubitkom energije i povećanjem haosa, odnosno entropije celog sistema.

Naučnici su očekivali da će isto važiti i za informacijone sisteme i da vremenom trebalo da se povećava nivo poremećaja.

Ali, to se ne dešava, već se “informaciona entropija” smanjuje tokom vremena. a javljaju se pravilnosti poput simetrije.

Vopson je analizirao RNA sekvence različitih varijanti SARS-CoV-2 i otkrio da se nakon mutacija smanjuju nepravilnosti. Naučnici su otkrili i da to nije slučajnost.

“Ovaj proces, kada se uklanja višak informacija, liči na brisanje ili komprimovanje otpadnog koda kako bi se uštedeo prostor za snimanje i optimizovala potrošnja energije – što podržava hipotezu da živimo u simulaciji”, zaključujemo.
Istraživanje naziva The second law of infodynamics and its implications for the simulated universe hypothesis objavljeno je u časopisu AIP Physics.