NASA je snimila 1,8 miliona fotografija Zemlje iz svemira a trećina je snimljena noću. Ali kako su fotografije visoke rezolucije nije često sasvim jasno šta je na njima prikazano, pa NASA poziva ljude dobre volje da pomognu u sortiranju. 

 
Univerzitet u Madridu je stoga pokrenuo projekat nazvan “Gradovi noću”  da bi se fotografije sortirale i tako omogućilo njihovo korišćenje. 
 
Projekat ima nekoliko faza. U prvoj korisnici interneta fotografije razvrstavaju po grupama, fotografije gradova, zvezda. Drugi deo je već zahtevniji, trebalo bi poznavati lokalnu geografiju da bi se fotografije gradova locirale. Treći deo je nazvan “Izgubljeni u noći” a saradnici bi trebalo da prepoznaju gradove na noćnim fotografijama. 
 
Dobrovoljci su do sada klasifikovali skoro 20 000 fotografija ali materijala ima dovoljno za sve koji su zainteresovani.
 
“Fotografije bi trebalo da pomognu u štednji, da doprinesu boljem zdravlju i sugurnosti ljudi, razumevanju hemijskog sastava atmosfere,” kažu u NASI.