Evo malo čudne vesti. Neke bolnice su počele da prate svoje pacijente kako bi na osnovu tih podataka otkrili rizike od bolesti.

Bloomberg javlja da revolucionarni sistem već koristi Carolinas HealthCare System, sa dva miliona članova.

Kako sve radi?

Ok, zamislite pacijenta koji boluje od astme.

Ukoliko bolnica otkrije da kupuje cigarete, ili da živi u visoko zagađenom području algoritam će izračunati kada će se pojaviti u bolnici. Dodatni podaci mogu da se dobiju na osnovu korišćenja lekova i suplemenata.

“Ideja je da koristimo statističke podatke kako bismo napravili procenu i kako bismo pomogli ljudima”, kaže doktor Michael Dulin.

Naravno, već su se pojavili i kritičari ove tehnologije koji smatraju da ugrožava privatnost pacijenata. Recimo zato što će podaci moći da se prodaju i trećim licima, farmaceutskim kompanijama ili osiguravajućim društvima koje će na osnovu njih moći da naprave još veću zaradu. photo: peter kirkeskov rasmussen