Bogati su sve bogatiji. Prema navodima bankarskog Credit Suisse jedan posto najbogatijih ljudi poseduje gotovo polovinu svetskog bogatstva.

 
I ne samo da su bogati, već će biti sve bogatiji.
 
Prema istraživanju humanitarne organizacije Oxfam iduće godine jedan posto najbogatijih posedovaće polovinu svetskog bogatstva.
 
U izveštaju ove organizacije zaključuje se da nejednakost u svetu raste i da gomilanje bogatstva od strane najbogatijih onemogućava efikasniju borbu protiv siromaštva u svetu. 
 
Oxfam smatra da bi trebalo da se preduzmu hitne akcije kako bi se sprečilo povećanje nejednakosti. Početak bi trebalo da bude sprečavanje utaje poreza od strane pojedinih kompanija.