Biotehnološka kompanija Colossal planira da oživi runaste mamute i to do 2027. godine.

Ovo je plan:

Prvo im trebaju dobro očuvani fosili mamuta. To nije nemoguće ostvariti zato što su ove životinje često umirale na teritorijama večitog leda.

Iz tog materijala će izdvojiti genom mamuta a onda ga uporediti sa azijskim slonovima sa kojima dele 99.6 posto genetskog materijala.

Onda će promeniti gene i umetnuti sekvence DNK karakteristične za mamute.

Na kraju će tako stvorene ćelije spojiti sa jajašcima slona uz surogat slonicu.

Colossal će koristiti već poznatu CRISPR tehnologiju za editovanje gena. Kompanija takođe ističe da bi povratak mamuta mogao da bude koristan za prirodno okruženje.