Gradiće se biciklistička staza na starom putu od Novog Sada do Beograda.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam trenutno traži projektantsku firmu koja će izraditi projektno-tehničku dokumentaciju buduće biciklističke staze, kako bi se biciklistima u što većoj meri omogućila nezavisnost u odnosu na druge učesnike u saobraćaju, piše 021.rs.

Problemi bi jedino mogli da nastanu na delovima puta na kojima odlike terena ne pogoduju biciklistima (npr. zona između Sremskih Karlovaca i Banstola) ili u naseljenim mestima gde postoje značajna prostorna ograničenja (npr. objekti iznad železničke pruge).

Firma koja bude izabrana na ovom tenderu sekretarijata treba da sarađuje sa Zavodom za urbanizam Vojvodine.

Turističku saobraćajnu signalizaciju je potrebno projektovati u skladu sa principima koji su se koristili u međunarodnom projektu biciklističke rute “Eurovelo 6”, u kojem Srbija učestvuje. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije ove biciklističke staze biće godinu dana, a javno otvaranje svih pristiglih ponuda je 16. novembra.

Staze će biti širine dva metra, a trasa će biti:

Od novog Žeželjevog mosta do skretanja ka ciglani, na izlazu iz Sremskih Karlovaca

Od skretanja za ciglanu ka Čortanovcima u zoni između pruge i puta, oko Čortanovaca, do veze sa putem i kroz Inđiju do objekta iznad pruge.

Od objekta iznad pruge između Inđije i Stare Pazove do granice Vojvodine na ulazu u Batajnicu