Projekat Muzeja istorije Jugoslavije Dva kruga kroz istoriju Novog Beograda je biciklistička ruta namenjena prvenstveno Beograđanima, ali i njihovim gostima i turistima. Na nesvakidašnji i zabavan način vožnjom od Ušća do Studenjaka, u trajanju od dva sata učesnici će biti upoznati sa socijalističkim nasleđem Novog Beograda. Dva kruga kroz istoriju Novog Beograda nastao je u želji da muzej pomogne povećanju svesti o značaju uključivanja svakog pojedinca u očuvanje nasleđa, bilo ono materijalno ili nematerijalno.

Novi Beograd je autentičan prostor gotovo u celini izgrađen u vreme socijalizma. Kao takav on predstavlja materijalizaciju tada aktuelne politike i ideologije koja je obeležila drugu polovinu 20. veka na ovim prostorima.

Kroz druženje sa kustosima Muzeja istorije Jugoslavije saznaćete kako je bio zamišljen novi grad na levoj obali Save i ko ga je gradio? Zbog čega je Novi Beograd bio tako važan simbolički centar nove države? Kako se zajedno sa pretvaranjem močvarnog tla u urbano naselje, menjao lik i svest graditelja. Kako su rešavani građevinski izazovi i problemi na terenu? Šta povezuje zajednice bivših akcijaša koji se organizuju i okupljaju, kako na internet sajtovima i blogovima, tako i uživo, povodom godišnjica i jubileja. I zbog čega su te veze i dalje, u velikom broju slučajeva, tako žive?

Prijavljivanje: preuzmite formular i pošaljite ga popunjenog na mail [email protected].

Ture počinju od 12. maja i biće organizovane svake nedelje do kraja juna od 17 do 19 sati.

Učesnici mogu doći svojim biciklom, ili unapred rezervisati bicikl Bajkulture.