Medicinska sestra je zabeležila stvari za kojima ljudi najčešće žale kada umiru, a u samom vrhu je ona “Voleo bih da nisam toliko radio”. Koje bi bilo vaše najveće kajanje poslednjeg dana života?
 
Niko nije spomenuo više seksa niti bandži džamping. Jedna medicinska sestra koja je savetovala i pazila umiruće pacijente u njihovim poslednjim danima objavila je za čim to ljudi najviše žale. 
 
Broni Ver je australijska sestra koja je nekoliko godina provela na paliativnoj nezi pazeći pacijente u poslednjih 12 nedelja njihovog života. Ona je snimala njihove epifanske ispovesti u blogu koji privukao dosta pažnje.
 
Radi se o neverovatnoj jasnoći vizije koju ljudi imaju pred kraj života, i šta možemo da naučimo iz njove mudrosti. Konstantno su pojavljivale iste teme iznova i iznova. 
 
5 najčešćih kajanja pred smrt: