Lammily je linija modnih lutkica koje su inspirisane realističnim telesnim proporcijama. To znači da lutke izgledaju baš kao i pravi ljudi.

A to je važno kako devojčice ne bi bile bombardovane nerealističnim idejama o ljudskom telu.

Sada je urađena i muška lutka po uzoru na Kena.

Umetnik i istraživač Nickolay Lamm je koristio proporcije prosečnog devetnaestogodišnjaka, a lutkica nosi naziv “Boy Lammily”.

Lamm kaže kako se i dečaci i mladići, baš kao i devojčice i devojke muče sa izgledom i građom tela.