LEGO Koloseum od 9000 komada izgleda moćno. Zapravo je skoro savršena replika čuvene arene iz Rima.

U stvari, napravljen je od 9036 komada što je poprilično impresivno.

I to je najveći model na svetu.

Ima tri sprata i potpuno je skinut sa svim detaljima.

Tu su dorski, jonski i korintski stubovi. Lučni prolazi, drevni pločnici, čak i drveće maslina. Napravljeni su i hipogeumi, mreža pozdezmnih tunela. Pravo malo graditeljsko umeće u malom.

LEGO Koloseum će se na tržištu pojaviti 27. novembra. Baš na vreme za praznično darivanje.

Košta 550 dolara a u Srbiji verovatno oko 3 puta više.