Kreirao je najskuplje cipele na svetu, njihova cena je neverovatnih 91 000 EUR-a.
Ukrašene su kobrom optočenom brilijantima, safirima i rubinima, od ukupno 20 karata.