Nike je u gubitku od 17 milijardi zbog korona virusa. U novom saopštenju koje je kompanija objavila ukazano je na dosta ozbiljne posledice epidemije virusa.

Konkretno, to je 17 milijardi dolara manje tržišne vrednosti. Zbog zatvaranja fabrika, karantina i preventnih mera Nike je morao da zatvori oko polovine prodavnica u Kini, dok su mnoge druge radile skraćeno.

Takođe, i prodaja je dramatično opala pošto ljudi ne izlaze iz kuća.

Kinesko tržište je najveće i najbrže rastuće na svetu i zaslužno je za 15 posto ukupnog prihoda i 40 posto profita u 2019 godini.

Posmatrano od 2016 do 2019 čak trećina rasta Nike je bila zahvaljujući Kini, piše Forbes.

Takođe, Kina je najprofitabilniji region za Nike u poslednje četiri godine.

Nije samo Nike u problemu.

Poslednjih nekoliko dana zabeleženi su najveći padovi na berzi još od 2018 godine, a sve je izvesnije da će se svet suočiti sa nestašicama robe koje se proizvodi u kini.