Hermes će otvoriti farmu aligatora u Australiji.

Ova luksuzna modna kuća će na farmi gajiti krokodile čija će se koža upotrebljavati za njihove čuvene tašne.

Australijska vlada je odobrila projekat.

Farma će imati 4000 aligatora o kojima će brinuti 30 zaposlenih. To je samo početak u budućnosti na farmi će biti 50.000 aligatora.

Od njih će se godišnje proizvesti 15.000 koža.

I naravno ovo je izazvalo protivljenje grupa za zaštitu životinja.

Oni ističu da je upotreba egzotičnih životinja praksa koja je prevaziđena.

Naglašavaju da modne kuće menjaju svoja opredeljenja trudeći se u zaštiti čovekove okoline, pa time i okrutnosti prema divljim životinjama.

Neki su naglasili da je okrutno ubijanje životinja radi nekog nebitnog luksuznog predmeta.