Studija koju je objavio američki žurnal za kliničku ishranu American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) otkriva da Galaxy Watch može da doprinese prevenciji gojaznosti kod korisnika. Ustanovila je da su Galaxy Watch uređaji tačni u merenju telesnog sastava, uz preciznost koja može da se uporedi sa laboratorijskim rezultatima dobijenim na Državnom univerzitetu Luizijane, u Centru za biomedicinska istraživanja Penington i Centru za istraživanje kancera Univerziteta Havaja.

Ova studija potvrđuje da nosivi uređaji mogu da pomognu u sprečavanju ili smanjenju gojaznosti, stanja koje je odgovorno za oko 60% smrtnih slučajeva usled kardiovaskularnih bolesti.

Ključna otkrića:

* Rezultati analize biolektričnog otpora (BIA) pomoću uređaja Galaxy Watch su pokazali korelaciju od 97-98% sa dva referentna uređaja – kliničkim merenjem skena dvoenergetske apsorpciometrije X- zraka (DXA) i laboratorijskom oktapolarnom analizom bioelektričnog otpora – za merenje mase bez masti, mase masti, mase mišića skeleta, bazalnu metaboličku stopu i ukupnu količinu vode u telu.

* Vrednost BIA je u tome što pruža sveobuhvatniju sliku zdravlja i dobrobiti. Analizom ključnih detalja u vezi sa telom – kao što su mišići skeleta, bazalna metabolička stopa, količina vode u organizmu i procenat masti u organizmu – ona omogućava konkretniji uvid u organizam i fizičko zdravlje nego kad se meri samo indeks telesne mase (BMI).

* Gojaznost se smatra hroničnom bolešću koja se razvija vremenom kao posledica preteranog unosa hrane i nedostatka fizičke aktivnosti.

* Sposobnost praćenja sopstvenog ponašanja, naročito uz podatke dobijene iz nosivih uređaja, pomaže da korisnik bolje razume obrasce svog ponašanja, što je dovelo do porasta fizičke aktivnosti kod skoro 60% korisnika.

* Pored toga, kontrolno ispitivanje na slučajnom uzorku je otkrilo da su nosivi uređaji smanjili vreme sedenja za 68 minuta u proseku, dok je metaanaliza efekata praćenja aktivnosti na nosivim uređajima pokazala porast od preko 2500 koraka dnevno.

Pregled studije

Zajednički istraživački tim Državnog univerziteta Luizijane, Centra za biomedicinska istraživanja Penington i Centra za istraživanje kancera Univerziteta Havaja je sproveo studiju da bi procenio tačnost podataka o telesnom sastavu prikupljenih preko pametnih telefona.
Ova studija je uporedila merenja telesnog sastava preko senzora za analizu bioelektričnog otpora (BIA) na uređaju Galaxy Watch4 sa kliničkim merenjem skena dvoenergetske apsorpciometrije X- zraka (DXA) i laboratorijskom oktapolarnom analizom bioelektričnog otpora. Ova studija je uporedila merenja telesnog sastava preko senzora za analizu bioelektričnog otpora (BIA) na uređaju Galaxy Watch4 sa kliničkim merenjem skena dvoenergetske apsorpciometrije X- zraka (DXA) i laboratorijskom oktapolarnom analizom bioelektričnog otpora.

Rezultati su pokazali da BIA merenja sa Galaxy Watch sata imaju korelaciju od 97-98% sa dva referentna uređaja za merenje mase bez masti, mase masti, mase mišića skeleta, bazalnu metaboličku stopu i ukupnu količinu vode u telu3. Rezultati studije pokazuju da podaci sa nosivog uređaja koji meri biootpor mogu da pomognu korisnicima u praćenju svog telesnog sastava i poboljšanju sopstvenog zdravlja menjanjem obrazaca ishrane i vežbanja.

Ona takođe pokazuje da Galaxy Watch može da pomogne korisnicima da preciznije razumeju svoje zdravlje. Tačnost podataka znači da korisnici mogu da prilagode sopstveno ponašanje čak i kad kliničko testiranje nije dostupno, što im omogućava da bolje prate svoje zdravlje kod kuće (između medicinskih intervencija), na putu ili kad rade na daljinu tamo gde drugi načini procene nisu na raspolaganju.

Gojaznost je veliki zdravstveni problem

Gojaznost je sve prisutnija u svetu i uzrok je oko 60% smrtnih slučajeva usled kardiovaskularnih bolesti.1 2 Gojaznost se smatra hroničnom bolešću koja se razvija vremenom kao posledica preteranog unosa hrane i nedostatka fizičke aktivnosti.4 Gubitak telesne težine, čak i u maloj meri, na samom početku nastanka gojaznosti, može da spreči ili eliminiše rizike po zdravlje . Ovi zaključci podstiču potrebu da se podrži uspešno upravljanje telesnom težinom radi smanjenja gojaznosti.

Praćenje sopstvenog ponašanja, naročito kroz pristup podacima na nosivim uređajima, poboljšava samosvest i vidljivost obrazaca ponašanja i dovodi do porasta fizičke aktivnosti kod skoro 60% korisnika.5 Pored toga, veće korišćenje ovih alata za samopraćenje je povećalo poštovanje ciljanih ishoda, uključujući gubitak telesne težine ili telesni sastav.

Kontrolno ispitivanje na slučajnom uzorku je takođe otkrilo da su nosivi uređaji smanjili vreme sedenja za 68 minuta u proseku u poređenju sa kontrolnom grupom ispitanika, dok je metaanaliza efekata praćenja aktivnosti na nosivim uređajima pokazala porast od preko 2500 koraka dnevno.6 7

Kako Galaxy Watch meri telesni sastav?

Prednost uređaja Galaxy Watch leži u tome što može da meri BIA, a ne samo BMI. Analiza biolektričnog otpora (BIA) nudi sveobuhvatniju sliku zdravlja i dobrobiti korisnika. Njom se dobijaju glavni lični detalji, kao što su mišići skeleta, bazalna metabolička stopa, količina vode u organizmu i procenat masti u organizmu radi boljeg uvida u stanje sopstvenog tela i fizičkog zdravlja. BIA se obično meri u teretani ili na klinici pomoću specijalizovane opreme, ali je sada dostupna preko Galaxy Watch uređaja na ruci. Bilo da pokušavate da smršate, razvijete mišićnu masu ili ubrzate metabolizam, BIA je tačan, jednostavan i pogodan način da proveravate i pratite napredak.

Na uređaju Galaxy Watch je lako i da proverite telesni sastav (BIA). BIA senzor na Galaxy Watch4 i Galaxy Watch5 satu omogućava korisnicima da izmere BIA pomoću četiri elektrode na Galaxy Watch satu — dve sa zadnje strane i dve na bočnim dugmićima. Da bi završili iščitavanje, korisnici treba da drže bočne dugmiće uređaja Galaxy Watch. Potom za oko 15 sekundi senzor sata prikuplja 2400 pojedinačnih podataka. (Film sa uputstvom za korišćenje)

Saveti za najveću tačnost podataka o sastavu tela:

– merite u isto doba dana
– merite na prazan stomak
– merite nakon odlaska u toalet
– merite kada nemate menstruaciju
– merite pre aktivnosti koje dovode do povećanja telesne temperature, kao što je vežbanje, tuširanje ili odlazak u saunu
– merite nakon skidanja metalnih predmeta sa tela, kao što je ogrlica.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime