U kulturnom centru „Magacin“ u ulici Kraljevića Marka u nedelju 18. novembra održaće se peti Festival „Mater Terra“, na kome će dramske grupe i studiji osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta pokazati svoje predstave. Festival se realizuje u saradnji „Centra za dramu u edukaciji i umetnosti“ i „Udruženja Umetnička Utopija“. Predstave festivala imaju zadatak da se bave temama iz oblasti ekologije i ekologije duše.

„Ekologija duše“ je nova kovanica koja određuje teme predstava, na predlog umetničke direktorke Festivala, Sanje Krsmanović Tasić, i podrazumeva zdrave i razvijene međuljudske odnose, otvorenost i prihvatanje drugog i drugačijeg, razvijanje empatije i aktiviranje solidarnosti i podrške.

Specifičnost Festivala je i u tome da nije takmičarski, već pruža mogućnost razgovora i razmene između mladih izvođača, nastavnika, roditelja, dramskih pedagoga i stručnog tima Festivala, koji prati Festival i zatim šalje pisanu evaluaciju dramskim pedagozima. Stručni tim se ove godine sastoji od Sunčice Milosavljević, rediteljke i dramske pedagoškinje, glumice Marte Keler i glumca i muzičara Eldara Zubčevića.

Na Festivalu će ove godine predstave pokazati O.Š. „Veljko Dugošević“, O.Š. „Dušan Vukasović-Diogen“, Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“, Dom učenika poljoprivredne škole PK „Beograd“, Češko pozorište i Dramski studio Centra za pozorišna istraživanja „ApsArt“ iz Beograda, kao i O.Š. „Sveti Sava“ iz Kruševca, Pozorišna grupa „Hator“ iz Obrenovca, i dramski studio „Šmiranti“ iz Novog Sada.

Tokom Festivala u prostoru MKM-a održaće se akcija kampanje prevencije vršnjačkog nasilja „Hleb Teatra“ #nisamkamen #nebudikamen, koja je podržana od strane organizacije „Rekonstrukcija ženski fond“. Na samom kraju festivala, kao poklon učesnicima, biće izvedene numere iz mjuzikla o vršnjačkom nasilju „Reči od kamena“.

Tradicija festivala „Mater Terra“ (lat. „majka zemlja“) je da se odžava u novembru i time uključi u obeležavanje svetskog dana dramske edukacije i međunarodne organizacije IDEA-International Drama/Theatre in Education Association, čiji je CEDEUM – Centar za dramu u edukaciji i umetnosti, nacionalni centar.

Takođe, festival svojim održavanjem podseća na donošenje Konvencije o pravima deteta 20.novembra, čiji 32. član nalaže da: „Svako dete ima pravo na odmor i slobodno vreme, na učešće u igri i rekreativnim aktivnostima koje odgovaraju uzrastu deteta i na slobodno učešće u kulturnom životu i umetnosti. Poštovaće se i podsticati pravo deteta na puno učešće u kulturnom i umetničkom životu i biće podržano pružanje odgovarajućih i jednakih mogućnosti za kulturne, umetničke, rekreativne i slobodne aktivnosti.“

Festival je zamišljen kao mesto razmene, predstavljanja rada dramskih sekcija i grupa i mogućnost stručnih saveta za sve one učitelje, profesore, umetnike i dramske pedagoge koji, veruju da dramski procesi i samo pozorište mogu pozitivno da utiču na lični razvoj, kao i razvoj društva i sveta u kome živimo.

Svi učesnici Festivala su dobitnici „Ekološke zvezde“, priznanja za širenje poruka plemenitosti i ekologije kroz pozorišni izraz, a „Ekološki putokaz“ dobijaju one organizacije i pojedinci koji su svojim doprinosom omogućili da se Festival održi i razvija.