Film o letećim ajkulama. Ljudi su u panici, mnogi izjavljuju da je došao kraj sveta. 

 
One plivaju, lete, uleću u stanove, ma jedu sve što stignu.
 
Ali sad to nije toliko bitno.
 
Reklama za ovaj film je pravi hit.
 
U ribarnicu ulazi devojka, bira šta će da kupi, kad skoči na nju ajkula, naravno ne prava.
 
Ko se ne bi uplašio.