MATHVIS – VISMATH se održava u pratnji istraživačkog projekta TEMPUS VISMATH, počev od završne konferencije projekta na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Ciljevi ovog TEMPUS poziva koji je finansiran od strane Evropske Unije, su da se probudi i podigne svest i interesovanje studenata za matematiku, kao i da ove discipline i nauke postanu interesantnije mlađim generacijama. Projekat podržava razvoj tehnologije i pragmatičnih edukativnih metoda u obrazovanju kod nastavnika i vaspitača u Srbiji, kako u osnovnim tako i u srednjim školama, osnovnim akademskim i postdiplomskim studijama, kao i na tercijalnom nivou. Ovaj projekat nudi svim predavačima odličnu mogućnost da prezentuju matematiku na kreativan, interesantan i privlačan način.

Ovaj stručni skup omogućiće svim učesnicima sa raznih krajeva sveta da svoja umeća i radove prikažu na projektorima. Program je klasifikovan kao rad više različitih naučnika i umetnika, kombinujući matematiku, računarstvo, molekularnu biologiju, film, umetnost i dizajn. Profesionalni umetnici i autodidaktisti će učestvovati u raspravi i unakrsnom ispitivanju o vezama i pristupima nauci (matematici) kroz razgovor i sa posetiocima seminara. Ovim projektom se želi razviti znanje, ali i veštine mladih iz ovih naučnih oblasti. Treba iskoristiti sve mogućnosti novih tehnologija koje su nam dostupne, kako bismo usavršili metode učenja iz različitih oblasti, kako naučnih, tako i umetničkih.

Univerzitet Metropolitan, stručni skup MATHVIS – VISMATH i Univerzitet Primenjenih Umetnosti iz Beča, ove godine okupili su preko 20 najistaknutijih i najtalentovanijih umetnika i naučnika iz različitih oblasti, koji će svoja znanja i veštine, ali i radove, prezentovati ostalim učesnicima i posetiocima ovog skupa. Program je otvoren od 18.09.2014. sa početkom u 17h do 22.09.2014. na adresi: Mikser House, Karađorđeva 46, Beograd. Kroz ovaj stručni program predstaviće se sledeće zemlje: Austrija, Belgija, Kina, Nemačka, Velika Britanija, Mađarska, Portugal, Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države.

 

Umetnici koji će se predstaviti na ovom naučno-umetničkom skupu su: Anđelka Simić, Gerhard Funk, The Imaginary Collective, János Szász Saxon, Julia Monaco, Laszlo Bagi, Luis Filipe Rodrigues, Manuel Holunder Heiss, Milan Licina, Monica Gross, Patrick Karaoulanis, Project password (Dirk Huylebrouck, Ruth Mateus Berr, Lei Feng, Moje Menhardt, Waltraud Mohoric, Daniel Thomas Moran, Radmila Sazdanović, Heliane Wiesauer-Reiterer, Gerald Wenzl), Ron Wild, Sama Mara, Stefanie Leinhos, Ulrich Kuehn, Zsuzsa Dardai.

Kustosi: Ruth Mateus – Berr, u saradnji sa Madlenom Domazet I Klelijom Živković

Žiri: Članovi TEMPUS – VISMATH projekta

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime