Veštačka inteligencija može sve, bar tako se čini, pa i da stvara umetnička dela. Videlo se to prethodnih godina a čak su dodeljivane i nagrade radovima generisanim veštačkom inteligencijom.

Među umetnicima i obožavaocima umetnosti pojavile su se sumnje koliko je to ispravno i dobro prihvatanje dela kao umetnčikih koja su nastala zahvaljujući veštačkoj inteligenciji.

Okružni sud SAD i sudija Beryl Howell presudio je da umetnost koju je stvorila veštačka inteligencija nije u mogućnosti da bude zaštićena zakonom o autorskim pravima.

Tako je već odbijena zaštita autorskih prava na jednu sliku koju je osmislila veštačka inteligencija.

Kancelarija za autorska prava Sjedinjenih država odbila je zbog nedostatka ljudskog autorstva priznavanje jednog dela veštačke inteligencije.

Ističe se da je ljudsko autorstvo osnovni uslov.

Pravna regulativa ovim nije završena jer ima još predmeta koji su na sudu. Pitanje je kako će ih praksa tretirati u budućnosti.